Подбрани обяви

Търсене

Правила

Общи условия на bgug.biz - онлайн платформа за публикуване на безплатни обяви

bgug.biz предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните услуги: достъп до безплатни oбяви за предлагане и търсене на стоки и услуги.
Ползването на платформата е безплатно.
С използване на интернет сайта
bgug.biz, всяко негово меню, категория или подкатегория, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено от използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта, както и от всички други условия, произтичащи от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Всяко лице навършило 18 години, което което ползва
bgug.biz, следва да се запознае внимателно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване на предоставената от Вас лична информация. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който не е съгласен с изложеното или не желае да предостави данни и информация и достъп до тях следва незабавно да напусне сайта.
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Като се регистрирате се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на bgug.biz при ползване от него на УСЛУГИТЕ. (Съгласно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г.).
Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са се регистрирали, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от
bgug.biz по електронен път.
bgug.biz изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че никой не може да ползва личните му данни за рекламни цели без неговото съгласие.

Публикуване на обяви в bgug.biz:

1. Като подавате ОБЯВА се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта. С подаването на ОБЯВА давате съгласието си персоналните ВИ данни да се съхраняват в базата данни на bgug.biz, в съответствие със законовите норми.
2. Заглавията и текста на ОБЯВИТЕ се изписват задължително на български език (кирилица). Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състоянието, произхода, марката или производителя.
3. Попълва се формуляр за ОБЯВА
4. ОБЯВАТА трябва да е с ясно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа, да не съдържа повече от една предлагана услуга или стока, с правилно попълнени задължителни полета. ОБЯВАТА не трябва да съдържа некоректна, погрешна или подвеждаща другите потребители информация, цена или характеристика за стока или услуга. Снимките трябва да са качествени и да съответстват на конкретното предложение.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за съдържанието, което публикува
6. ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 12 месеца.
7. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълни формуляра за публикуване на ОБЯВАТА и натисне бутона "Добави", ОБЯВАТА му се публикува в
bgug.biz
8. VIP ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 20 дни.
9. Не се допуска:
- Публикуването на една и съща ОБЯВА повече от един път
- Изброяването на допълнителни продукти, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- Използването на нецензурни, обидни изрази, текстове и снимки, насочени да увредят имиджа или достойнството на други лица.
- Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което е неправомерно по смисъла на закона или в резултат на други договорни или поверителни отношения, или което е вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, неприлично, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.
- Изпращане, публикуване или друго предаване на материали, съдържащи компютърни вируси, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер.
- Публикуването на ОБЯВИ с телефони с добавена стойност без да е изрично посочено в текста на ОБЯВАТА заедно с тарифата им.
- Предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
10. При неспазване на ограниченията, описани в т.9 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ обявата ще бъде заличена.
11. Потребителят може да прекрати отношенията си с
bgug.biz по всяко време, като изтрие своя ПРОФИЛ
12. При никакви обстоятелства bgug.biz не носи отговорност за:
- каквото и да е съдържание на ОБЯВА, създадена от ПОТРЕБИТЕЛ.
- цялата отговорност за верността,  актуалността, законността на публикуваните ОБЯВИ и реклама се носи от лицето, което ги публикува.
- действията или бездействията на ПОТРЕБИТЕЛИ на платформата
Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с въвеждане в сила на новата директива за лични данни GDPR, екипът на BGUG.BIZ Ви кани да потвърдите желанието си и в бъдеще да получавате е-мейли с информация от нас.

Б
ихме искали да Ви изпращаме информация за наши партньори, състоянието на Вашата обява и текущи промоции. Ние уважаваме Вашето лично пространство и няма да Ви изпращаме съобщения ежедневно, а не по-често от веднъж месечно. 
  
За да потвърдите съгласието си за получаване на такава информация, моля потвърдете правилата и изпратете e-mail със съдържание -  "Да, моля да се свързвате с мен по имейл"

Не сте длъжни да изберете тази опция, но ако го направите ще можете в бъдеще да се отпишете по всяко време чрез изпращане на мейл с текст "Не желая да се свързвате с мен".

 
BGUG.BIZ спазва законодателството за защита на личните данни в Европейския съюз и България. Фирмата съхранява Вашия е-мейл, с цел осъществяване на комуникация и при ясно декларирано желание за това чрез отговор на този мейл. Информация за физически и юридически лица, с които работим се съхранява единствено за периода необходим за изпълнение на услугата и в рамките на взаимно договорените срокове и съгласно данъчното законодателството на България, но не повече от 5 години от датата на събирането й. Имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас, както и правото да поискате корекция в тази информация, ако тя е неточна.

Вярваме, че сте прочели и разбрали информацията по-горе относно защитата на личните данни.

Благодарим, че ще потвърдите желание да сме във връзка с Вас и в бъдеще!

13. За всички неуредени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство